GYIK

Cégünk internet kereskedelemmel és nagykereskedelemmel foglalkozik. Fő tevékenységünk: vadász, outdoor és túlélő felszerelések kereskedelme. Fő termékeink: távcső, céltávcső, hőkamera, éjjellátó, vadászkellékek és ruházat.

Céginformáció: (letöltés)
HANYI-KER KFT.
Székhely: 9300 CSORNA SZATMÁRI ÚT 17.
Telephely: 9300 Csorna, Arany János utca 8.
Adószám: 24716163-2-08

Email címünk: info@magyarvadaszbolt.hu 

Telefonszám: 0620/400 7 382 illetve 0696/261-847

Az Interneten keresztül kötött adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Szerződési Feltételek“ vagy „ÁSZF”) alkalmazandók a HANYI-KER KFT. (Cégjegyzékszám: 44 827 091, a Magyar Bíróság által nyilvántartva, székhely: 9300 CSORNA SZATMÁRI ÚT 17.; e-mail cím: info@magyarvadaszbolt.hu, telefonszám: 0620/400 7 382 vagy 0696/261-847 („Eladó“) által üzemeltetett www.magyarvadaszbolt.hu, webáruházon („Webshop“) keresztül az Eladó és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződésekre („Szerződés“).

1.2. A Vásárló fogyasztó és vállalkozás is lehet. A jelen ÁSZF valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezések szempontjából fogyasztó az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Vállalkozás az a személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki, vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el. A nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződésekre a jelen ÁSZF Vegyes rendelkezési külön rendelkezéseket tartalmaznak.

1.3. A Webshop használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.magyarvadaszbolt.hu oldalon és Eladó a rendelési folyamat során megküldi a Vásárló részére.

1.4. Eladó tájékoztatja Vásárlót, hogy nem vesz igénybe külső tárhelyszolgáltatót.
Tárhely szolgáltatással kapcsolatos e-mail: www.magyarvadaszbolt.hu

2. A Webshop használatával kapcsolatos megkötések

2.1. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webshop szolgáltatásait, melynek megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Eladónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon.

3. Megrendelés, a Szerződés megkötése

3.1. A Vásárló az Árut a Webshopon keresztül rendelheti meg, ahol az Eladó tájékoztatja a megrendelni kívánt Áru részletes jellemzőiről, áráról, valamint a járulékos költségekről (szállítás díjáról, a fizetés módjáról és a csomagolás költségeiről).

3.2. A Webshopban elhelyezett Áruk bemutatása az Eladó részéről nem minősül a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak és az alapján Eladó nem köteles szerződéskötésre. A Szerződés megkötésére a Vásárló tehet ajánlatot a Megrendelés elküldésével a Webshopban vagy telefonon keresztül. Eladó a Megrendelés megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Ez a visszaigazolás azonban nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. Amennyiben a Vásárló nem kapja meg a visszaigazolást, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Eladóval. Eladót nem terheli felelősség azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg vagy az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

3.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, amikor Eladó kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (Feldolgozás vagy Kiszállítás alatt)

3.4. A Megrendelés Webshopon keresztül történő elküldése előtt a Vásárló elvégzi a regisztrációt vagy regisztráció nélkül folytatja a megrendelés leadását, mindkét esetben a Vásárló követi a Webshop utasításait és kitölt minden kért adatot. Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatoknak helyesek és valósak. A kötelezően kitöltendő adatok: név, szállítási – számlázási cím, telefonszám, e-mail címe, regisztrációkor az e-mail-hez jelszó.

3.5. Ha a Vásárló regisztrál, egy jelszóval biztosított felhasználói fiókot kap. A Vásárló köteles a jelszót titokban tartani és harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé. Eladó jogosult a felhasználói fiók indokolás és a Vásárló tájékoztatása nélküli törlésére, különösen abban az esetben, ha visszaéltek a fiókkal vagy a Vásárló kéri a fiók törlését.

3.6. A felhasználói fiók létrehozását követően annak törléséig a Webshopon keresztül további megrendelések leadására a felhasználói fiókon van lehetőség, amely meggyorsítja a megrendeléshez szükséges adatok kitöltését.

3.7. Ahhoz, hogy a Vásárló a Webshopból Árut rendeljen, egy Megrendelést kell összeállítania, amely tartalmazza többek között az Áruk megjelölését és a megrendelni kívánt Áruk mennyiségét (a Vásárló az Árukat a „kosárba helyezi“), a Vételárat és járulékos költségeket és a fizetési módot (a fizetési módokat a Fizetési feltételeknél ismertetjük). A Megrendelés Eladó részére történő elküldését megelőzően a Vásárlónak mindig lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és / vagy megváltoztassa a Megrendelésben feltüntetett adatokat, lehetővé téve a Megrendelés során az adatbeviteli hibák kiszűrését és javítását. A Megrendelésben szereplő adatok ellenőrzését követően, ha a Vásárló a Megrendelés tartalmával egyetért, a Vásárló a „Megrendelés elküldése“ gombra kattintva tudja leadni a megrendelést. A „Megrendelés elküldése“ gombra kattintással a Vásárló befejezi a megrendelést és kifejezetten tudomásul veszi, hogy ez fizetési kötelezettséget von maga után.

3.8. A Megrendelés leadásával a vásárló elfogadja az ÁSZF-t. (Webshopban történő megrendelés leadásával, telefonos vagy e-mail-ben is.)
A Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak a Megrendelés leadásakor hatályos tartalmát elfogadja. A Vásárlót az ÁSZF tartalmáról a Megrendelése leadását megelőzően tájékoztatták, így megvolt a lehetősége arra, hogy azt megismerje és amennyiben annak tartalmával nem ért egyet, úgy ne adja le a megrendelést.

3.9. Minden webshop-os Megrendelés külön regisztrációs számot kap és a Megrendelés a teljesítésig ezen a számon van nyilvántartva. A Vásárló jogosult a Megrendelés aktuális státuszáról tájékoztatást kérni, illetve e megrendelés ismételt megerősítését kérni és Eladó vállalja, hogy ájékoztatást ad a Vásárló részére.

3.10. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését visszautasítsa vagy a Szerződéstől indokolás nélkül elálljon az Áru Vásárló részére történő kiszállításáig. Amennyiben a körülmények jelentősen megváltoznak vagy egyéb alapos okból, így például ha a megrendelt áru nincs készleten, a megrendelt Áru ára jelentősen megváltozott, ha az Áruk ára hibásan került feltüntetésre vagy az Áru csak későbbi időpontban lenne szállítható, mint ahogyan azt az Eladó feltüntette vagy amennyiben a megrendelés a szokásos kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó mennyiséget tartalmaz. Eladó jogosult továbbá elállni a szerződéstől, ha a szerződés teljesítése lehetetlen, a Vásárló megtagadja az Áru átvételét vagy a Vásárló fizetésképtelen.

3.11. A Webshop használatával kötött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Eladó azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A Webshopban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak tekinthetők.

3.12. Bármilyen tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés valamint panaszkezelési eljárás nyelve a magyar.

3.13. Eladó nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

4. Vételár és egyéb költségek

4.1. . Vevő az Áru kiszállításával kapcsolatos lényeges információkat a Webshopban találja.

4.2. Egyedi vagy különleges áruk esetében a kiszállítási idő meghosszabbodhat. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiszállítás idejét a lehető legrövidebbre csökkentse, ezért a logisztikai okokból a megrendelés részekre osztható.

4.3. Az Eladó – eltérő megállapodás hiányában – az általa kiválasztott fuvarozó igénybevételével szállítja ki az Árut a Vásárlónak a Vásárló Megrendelésben rögzített címére. Eladó fuvarozóként a Royal Sprint Hungária futárszolgálatot veszi igénybe. Eladó biztosítja az Áruk személyes átvételét.

4.4. A csomagok kiszállítási díja, 1990 Ft, amennyiben meghaladja a 19.900 Ft-ot úgy a kiszállítás ingyenes. Eladó nem biztosítja a más címre történő kiszállítását, mint ami a megrendelésben történt.

4.4.a A termék cseréjének díja vagy visszaküldése 3000 Ft, amennyiben az Eladó kéri a csomagfelvételt és nincs más megegyezés a Vevőt terheli.

5. Szállítási határidők, fizetési feltételek

5.1. A vevő a megrendelés elküldése után visszaigazoló e-mailt kap. A megrendelés beérkezése után a raktáron lévő terméket 24-48 óra alatt adjuk át a futárszolgálatnak. Amennyiben a vevő által rendelt termék nincs raktárkészleten, úgy telefonon vagy válasz e-mail útján tájékoztatjuk a várható teljesítés időpontjáról. Egyes termékek kiszállítási ideje 8-12 munkanap is lehet. A VEVŐ bármikor lemondhatja a megrendelést, erről az Eladót telefonon vagy e-mailben értesítenie kell. A megrendelés 1 hónap időtartamig érvényes. Ezután bármelyik fél visszamondhatja, törölheti a megrendelést. Amennyiben az Eladó nem tudja teljesíteni a megrendelést, úgy tájékoztatja arról a Vevőt.

5.2. A Vevő a terméket utánvétes fizetéssel veheti át a kiszállításkor. Készpénzben, forintban történik a fizetés. Bankkártyás fizetés a futárnál nem lehetséges.
Amennyiben a megrendelt terméket banki átutalással kívánja a Vevő kiegyenlítheti, úgy kérheti az Eladótól, hogy előzetesen számlát állítson ki a számára, s ez alapján utalja át a megrendelt termék(ek) ellenértékét. Az Eladó e-mailben elküldi az előleg számlát, rajta a Bankszámlaszámot, és a képviselő pénzintézet nevét. A termék készhez vételekor a Vevő megkapja az eredeti számlát. Az összeg beérkezése után 24, legkésőbb 48 órán belül a terméket az Eladó elküldi a futárszolgálattal.

A Vevő megrendeléskor választhatja a személyes átvétel. Szállítási költség ilyenkor nem terheli a Vevőt. A terméket hétfőtől péntekig 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig veheti át az Eladó telephelyén (9300 Csorna, Arany János utca 8.).

6. Az Áruk átvétele

6.1. A Vásárló felelős azért, hogy átvegye az Árut a fuvarozótól. Hiányos vagy szemmel láthatóan sérült csomag átadása esetén Vásárló jogosult megtagadni az Áruk átvételét. Amennyiben a Vásárló megtagadja, az Áruk átvételét vagy az Árut a szemmel látható sérülés ellenére átveszi, Vásárló vállalja, hogy a fuvarozóval egy jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a kifogásolt hibákat és késedelem nélkül megküldi a jegyzőkönyvet az Eladónak. (info@magyarvadaszbolt.hu)

6.2. Vásárló jogosult az Árut megvizsgálni és kipróbálni olyan módon, ahogy erre bolti vásárlás esetén is lehetősége lenne.

6.3. Eladó a termékhez csomagolva küldi el a számlát.

6.4. A számlát minden esetben köteles megtartani a vevő, mivel az biztosítja a termék garanciáját és jótállást.

6.5. A Vásárló részére kiszállított Áru az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vásárló a vételárat teljes egészében meg nem fizette.

6.6. A kárveszély az Áruk Vásárló által történő átvételekor száll át a Vásárlóra.

7. Fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási jog

7.1. Amennyiben a Vásárló a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől az Áruk átvételétől számított 14 napon belül. Vásárló az elállás jogát a szerződéskötés és az Áru átvételének napja között is gyakorolhatja. Vásárló jogosult arra is, hogy a szerződés megkötése előtt ajánlatát visszavonja.

7.2. Az elállásról szóló nyilatkozatot az Eladó részére a fenti határidőben kell megküldeni. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló a Webshop-ban közzétett elállási nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja.

7.3. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló az Eladó levelezési címére vagy e-mail (info@magyarvadaszbolt.hu) címére küldheti el. Az alábbi adatok szükségesek hozzá: név, cím, telefonszám, termék megnevezése, számla másolata, a Vásárló bankszámlaszámát, melyek szükségesek a termék árának visszautalásához.

Elállási nyilatkozat letölthető INNEN.

7.4. Amennyiben Vásárló gyakorolja az elállási jogát, ez a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszünteti. Vásárló köteles az Árut az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni vagy visszavinni, a kísérő okmányokkal együtt, sértetlen állapotban és amennyiben lehetséges, eredeti csomagolásban, úgy ahogyan azt a Vásárló átvette. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles viselni az Áru visszaküldésének költségeit. Vásárló kérheti az Eladó közreműködését a visszaszállítás során, a szállítás költségeit azonban ebben az esetben is Vásárló viseli (3000 Ft).

7.5. Az áru visszaérkezése után az Eladó köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a termék vételárát. Az áru ellenértékének visszafizetése utalással történik minden esetben!
Eladó ugyanakkor visszatarthatja a vételárat mindaddig, amíg a Vásárló az Árut nem szolgáltatta vissza vagy nem igazolta okirattal, hogy az Árut visszaküldte az Eladónak.

7.6. Amennyiben a visszaküldött Áru hiányos vagy sérült, Eladó jogosult az értékcsökkenésnek megfelelő összeget levonni a visszatérítés összegéből (Eladó beszámíthatja az igényét a visszatérítendő vételárba és Vásárló csak a beszámítás összegével csökkentett összegre tarthat igényt), Vásárló a beszámításhoz ezúton hozzájárul.

7.7. Amennyiben Eladó az Áruval együtt ajándékot adott a Vásárlónak és Vásárló gyakorolja az elállási jogát, Vásárló köteles az Áruval együtt a kapott ajándékot is visszaszolgáltatni Eladónak.

7.8. A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Hanyi Ker- Kft-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha nem rendeltetésszerűen használta.

7.9. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a Hanyi-Ker Kft., mint Eladó jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

7.10. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, szervizben kívánja megjavíttatni.

7.11. Panaszkezelésnél (céltávcsövek esetében) kérheti a gyártó szakemberrel végeztetett felhelyezés és további beállításokról igazolást/számlát a jótállás érvényesítéséhez.

8. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

8.1. Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában hibátlan. Így különösen az Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában
- Alkalmas az Eladó által meghatározott célra vagy arra a célra, amelyekre más, azonos rendeltetésű árukat rendszerint használnak,
- Minta szerinti vétel esetén megfelel a minta hivatkozott tulajdonságának,
- Megfelelő mennyiségben került szolgáltatásra,
- Megfelel az alkalmazandó jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

8.2. Fogyasztói szerződés esetén amennyiben az Eladó 6 hónap jótállást vállal, afölöttit terméktől függően a gyártó vállalja vagy a szakszerviz. Az Eladó 6 hónap után is segít garanciális vagy jótállás ügyintézésben a megállapodás szerint. Gyári garanciáért felelősséget nem vállal. Azt a gyár felé kell érvényesíteni.

8.3. A Vásárló nem érvényesíthet igényt a hibás teljesítéssel összefüggésben, amennyiben a hibát már a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát saját maga okozta.

8.4. Eladó nem felelős
- az árengedménnyel eladott Áru hibájáért, amennyiben az árengedményt az Áru hibájára tekintettel nyújtotta,
- a normál használatból vagy a használat mértékéből eredő hibákért,
- az Áru olyan hibájáért, amelyet a kezelési útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása okozott.

Kellékszavatosság

8.5. A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.6. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az Áru átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit – kivéve más megállapodás esetén. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.7. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.8. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

8.9. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

8.10. Fogyasztói szerződés esetén a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak annyi szükséges, hogy a Vásárló igazolja, hogy az Árut az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.11. Az Áru hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet az Áru gyártójával szemben.

8.12. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

8.13. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

8.14. Az Áru akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.15. Termékszavatossági igényét a Vásárló az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

8.16. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Jótállás

8.18. Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.19. Vásárló a jótállás keretébe tartozó hiba esetében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.20. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felelősség korlátozása

8.21. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító vagy az Eladó által szándékosan okozott szerződésszegés esetén. A gyártótól igényelhető kártérítés. Minden egyes esetben a vevőnek a gyártóval kell felvenni a kapcsolatot és tőle követelheti.

8.3. A gyártótól kapott Használati utasítás egyes termékekhez idegen nyelven (angol, német, stb.) kerül mellékelve.

9. Reklamációk kezelése

9.1. A hibás teljesítéssel összefüggő jogait a Vásárló az Eladó címére küldött vagy (optimális esetben) email útján (info@magyarvadaszbolt.hu) közölt nyilatkozattal érvényesítheti.
9.2. A reklamáció megfelelő kezelése érdekében Vásárló köteles
- bizonyítani, hogy az Árut az Eladótól vásárolta, és hogy az igényt határidőn belül érvényesíti (általában számlával),
- átadni az Árut az Eladónak, hogy a hibát kivizsgálhassa,
- tájékoztatni Eladót a kapcsolattartási adatairól, a felfedezett hibáról és a panasz kezelésének kívánt módjáról (a konkrét szavatossági igényéről).

9.3. Eladó a reklamáció kivizsgálásának eredményéről e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót vagy a megrendelésben megadott elérhetőségeken.

9.4. A reklamációt, beleértve a hibajavítást késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció és a reklamációval érintett Áru Eladó általi átvételétől számított 30 napon belül kell elintézni, kivéve, ha a Vásárló és az Eladó hosszabb határidőben állapodnak meg. A határidőbe nem tartozik bele az Áru jellegének megfelelő szakértői kivizsgálás ideje. A reklamáció elutasítása esetén az Eladó döntését írásban indokolja. Külföldi gyári szakszervizbe eljutatott termékek javítása több hónapig is eltarthat! Ezt a termékvásárlásnál vegye figyelembe (Pulsar, Flir, Zeiss, Swarovski…)!

10. Jog- és igényérvényesítés

10.1. Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az Európai Unió online vitarendezési platformján.
ODR LINK

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@magyarvadaszbolt.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10.2. Amennyiben a fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Vállalkozásunk békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltetői Testületek elérhetőségei ide kattintva tekinthetők meg (pdf formátumban).
Tajekoztatas békéltető testületekhez fordulással kapcsolatban (letöltés)

10.3. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

11. Személyes adatok védelme

11.1. A Vásárló által a rendelés feldolgozása, a szerződés teljesítése és a Vásárló felhasználói fiókjának kezelése céljából az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Eladó az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban gyűjti, kezeli és tárolja. Eladó kizárólag a fenti célokból valamint a Vásárlóval való kapcsolattartás céljából, számlázási és statisztikai célokból kezeli a személyes adatokat. Eladó a személyes adatokat nem továbbíthatja harmadik személyek részére, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles illetve a fuvarozó részére történő adattovábbítást, amely minden esetben a szerződés teljesítéséhez szükséges legminimálisabb szintre korlátozódik, valamit a pénzügyi szolgáltató részére történő adattovábbítást.

11.2. Eladó a Vásárló következő adatait kezeli: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kiszállítási cím, számlázási név és cím. Ha a Vásárló vállalkozás, Eladó kezeli a kapcsolattartó személy nevét. Ezen adatok megadására azért van szükség, hogy lehetővé tegye a szerződés zavartalan teljesítését. A rendelés feldolgozását követően Eladó a személyes adatokat számlázási és reklamáció kezelési célokból tovább tárolhatja. Eladó a személyes adatokat 10 évig vagy a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, kivéve, ha Eladó jogszabály alapján köteles az adatokat hosszabb ideig tárolni (pl. számlázási, adózási okokból).

11.3. Vásárló a megrendelés leadásával beleegyezését adja, hogy Eladó a fenti személyes adatait gyűjtse és kezelje (elektronikus formátumban automatizált eszközökkel vagy nyomtatott formában nem automatizált eszközökkel). A rendelés leadásával Vásárló megerősíti, hogy személyes adatait önkéntesen bocsátotta az Eladó rendelkezésére.

11.4. Vásárló jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, tájékoztatást, az adatok módosítását vagy törlését kérni és tiltakozni az adatkezelés ellen.

11.5. Vásárló hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az Eladó e-mail útján üzleti vagy promóciós célú leveleket küldjön. Vásárló a beleegyezését bármikor visszavonhatja.

11.6. Vásárló a Webshop használatával hozzájárul, hogy a számítógépén ún. cookie-k kerüljenek elhelyezésre, mentésre és hogy azokhoz Eladó hozzáférhet.

12. Eltérő rendelkezések fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

12.1. Fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén a jelen ÁSZF egyes feltételei nem alkalmazandók, illetve más feltételekkel alkalmazandók.

12.2. Vásárló nem jogosult a 7. pontban szabályozott indokolás nélküli elállásra.

12.3. Vásárló alapos reklamáció esetében sem jogosult a szállítási költségek megtérítésére.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. Az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit (pl. az Internethez való hozzáférés díja) Vásárló viseli az internetszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, ezek a díjak nem magasabbak az alapdíjnál. Amennyiben Vásárló telefonon veszi fel a kapcsolatot az Eladóval, ennek költségeit a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján Vásárló viseli. Amennyiben Eladó lép kapcsolatban a Vásárlóval telefonon, ennek költségeit Eladó viseli.

13.2. A Webshop tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak valamennyi részletét a szerzői jog védi.
Az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül tilos felhasználni a grafikai, illetve programozási megoldásokat vagy bármely a Webshopban megjelenő tartalmat.

13.3. A jelen ÁSZF [***] napjától hatályos. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az ilyen módosítás nem érinti a korábbi ÁSZF hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

13.4. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Teljes céginformáció letöltése